Патентування промислових зразків за кордоном

Патент на промисловий зразок має територіальну дію.

Для забезпечення охорони промислового зразка за межами України, необхідно запатентувати об’єкт в кожної країні, що цікавить, за національною процедурою.

Якщо заявник бажає зареєструвати патент в декількох країнах, доцільно подавати єдину заявку на реєстрацію патенту за Гаазькою системою в національне або Міжнародне відомство (ВОІВ) із зазначенням обраних країн-учасниць угоди, за умови, що заявник є громадянином однієї з Договірних країн.

Перевагами реєстрації промислового зразка за Гаазькою системою є:

  • оплата єдиного мита в ВОІВ та доплата за кожну обрану країну;
  • подальше діловодство по заявці відбувається безпосередньо з ВОІВ;
  • міжнародна реєстрація має в кожній з відповідних країн таку ж дію, як якщо б зразок був зареєстрований окремо в кожній з них;
  • можливість об’єднання в одній заявці декількох варіантів промислового зразка за умови, що вони належать до одного класу Локарнської класифікації.

Недоліком Гаазької системи є те, що не всі країни є учасниками Гаазької угоди. Патентування в таких країнах здійснюється шляхом подачі заявки в національне патентне відомство.

Заявка на промисловий зразок за Гаазькою системі повинна містити:

  • заяву про міжнародну реєстрацію;
  • дані про заявника;
  • зображення;
  • список країн, в яких вимагається охорона;
  • документ, що підтверджує сплату мита за подачу.

Датою подачі заявки вважається дата отримання заявки Міжнародним бюро за умови оплати мита.

Експертизу по суті виробляють відомства тих країн, законодавством яких це передбачено протягом 6 місяців з дати подачі. Якщо протягом цього строку не підуть рішення про відмову, патент вважається виданим і дійсним з дати його реєстрації в Міжнародному реєстрі. У разі відмови в реєстрації будь-якою країною заявник має право подати апеляцію в національне патентне відомство цієї країни.

Якщо експертиза промислового зразка не передбачена, патент вважається зареєстрованим з дати міжнародної реєстрації.

Термін охорони промислового зразка за Гаазькою системі залежить від законодавства країн, але не може бути менше 5 років від дати міжнародної реєстрації.

Дія міжнародної реєстрації можна продовжувати кожні п’ять років шляхом оплати мита за продовження.

Задати питання

Задайте питання через форму зворотного зв’язку або зателефонуйте нам в офіс