Реєстрація винаходів та корисних моделей в Україні

Винахід — це технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване.

Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову охорону від держави і стати об’єктом промислової власності, що засвідчується особливим правоохоронним документом, який має назву патент.

Об’єкти винаходу:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);
 • спосіб як об’єкт технології – це дія або сукупність дій, застосовуваних до продуктів та інших матеріальних об’єктів і спрямованих на отримання технічного результату.

Пристрій характеризується наявністю конструктивних елементів та зв’язків між ними, їхнім взаємним розташуванням, параметрами та іншими характеристиками, взаємодією, формою виконання елементів або пристрою в цілому, формою зв’язку між елементами, матеріалом, з якого виконані елементи або пристрій в цілому.

Речовина може бути представлена низькомолекулярними, високомолекулярними та індивідуальними сполуками.

Для композиції характерна наявність якісного, кількісного складу, структури композиції та компонентів.

Спосіб характеризується наявністю дії або сукупності дій, послідовністю й умовами їх виконання.

Правова охорона надається винаходу, якщо він відповідає умовам патентоспроможності:

 • новизна;
 • винахідницький рівень;
 • промислова придатність.

Власник патенту на винахід має наступні права:

 • використовувати винахід, якщо використання не порушує права інших патентовласників;
 • забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу;
 • передавати на підставі договору право власності на винахід будь-якій особі, яка є його правонаступником;
 • надавати дозвіл (ліцензію) на використання винаходу на підставі ліцензійного договору або договору про передачу права власності.

Термін дії патенту: 20 років з дати подання заявки.

Обсяг прав визначається формулою винаходу.

Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу, за умови оплати мита за підтримку дії патенту в силі.

Перед тим, як почати процедуру патентування рекомендуємо проведення патентного пошуку по базах даних України, Росії або за розширеним регламентом (бази даних України, Росії, США, Франції, Німеччини, Великобританії, РСТ, ЄПВ) з метою визначення доцільності патентування, а також для знаходження прототипу і найближчих аналогів.

Для патентування винаходу на території України за національною процедурою необхідно підготувати комплект заявочних матеріалів, який включає:

 • заяву про патентування винаходу українською мовою за формою, встановленою Правилами, необхідною інформацією для складання якої є повне найменування заявника із зазначенням його юридичної адреси, назва винаходу, реквізити авторів винаходу;
 • опис;
 • формулу;
 • реферат;
 • креслення (при необхідності);
 • документ про сплату збору за подання заявки на отримання патенту України на винахід;
 • довіреність на ведення діловодства патентному повіреному;
 • додаткові документи, що стосуються підтвердження права на пріоритет.

Після проходження формальної експертизи проводиться кваліфікаційна експертиза за умови сплати мита, за результатами якої приймається рішення про видачу патенту.

У разі позитивного рішення необхідно сплатити збір за публікацію і мито за видачу патенту України на винахід.

Задати питання

Задайте питання через форму зворотного зв’язку або зателефонуйте нам в офіс